Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Wish you Were Here...How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here.


Πώς γίνεται να μου έλειψε τόσο γρήγορα..??? :-(

Δεν υπάρχουν σχόλια: